Medlemserbjudande

Unionenbild

Unionen är med sina över 600 000 Sveriges största arbetstagarorganisation. Förbundet välkomnar tjänstemän inom de flesta typer yrkesområden och bjuder just nu på medlemskapet under de tre första månaderna

Lista yrkesförbunden

Yrkesförbund

Ett yrkesförbund fångar upp och fokuserar på en eller flera avgränsade yrkesgruppers arbetsförshållanden och intressen. Yrkesförbund är i grunden sammanslutningar av individer verksamma alternativ utbildade inom ett visst specifikt yrkesfält.

I princip fyller yrkesförbund samma funktion som fackförbund med skillnaden att den förstnämnda bygger på yrkestillhörighet och den senare i första hand avser tillhörighet till industrigren.


Fördelar med att vara medlem

Några fördelar med att gå med i ett yrkesförbund kan vara: